Privacyverklaring

Meesterlijk Publiceren respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om op vlotte en zorgvuldige wijze de door u gevraagde (vak)informatie aan u te verschaffen. De door u verstrekte gegevens kunnen daarnaast door Meesterlijk Publiceren worden gebruikt om u te informeren over (verdere) relevante diensten en producten. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen via info@meesterlijkpubliceren.nl. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door een website wordt meegestuurd en door de browser van de bezoeker op de harde schijf van diens computer wordt geplaatst. De informatie die in een cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer de bezoeker de website opnieuw bezoekt.

Met het oog op optimalisering van en communicatie over onze diensten en producten maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij worden cookies van Google geplaatst die het bezoekersgedrag op de website van Meesterlijk Publiceren onderzoeken en ons informatie geven over de kwaliteit en effectiviteit van onze website. Wij stellen er geen profielen mee op. Google zal de verkregen informatie uitsluitend met derden delen wanneer Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Naar boven