Kwaliteitsscan geactualiseerd

Logotype Meesterlijk Publiceren

Onlangs hebben wij onze kwaliteitsscan geactualiseerd. Met onze kwaliteitsscan krijgt u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw zelf ontwikkelde lesmateriaal en kunt u eenvoudig en gericht uw lesmateriaal verbeteren.

Wat houdt onze kwaliteitsscan in?

De kwaliteitsscan van Meesterlijk Publiceren is een analyse van (een deel van) uw lesmateriaal, waarbij wij verschillende belangrijke aspecten onder de loep nemen, zoals structuur, taalgebruik, didactiek, dekking van kerndoelen/eindtermen/werkprocessen, aansluiting bij de visie van de school, lay-out/vormgeving en gebruik van beeld en/of geluid. 

Van onze analyse ontvangt u een rapport, met waar nodig concrete en eenvoudig uitvoerbare suggesties voor verbetering van uw lesmateriaal.

Heeft u interesse in onze kwaliteitsscan of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op, telefonisch via 06 40159611 of via ons contactformulier.

lesmateriaal ontwikkelen, leermiddelen ontwikkelen

 

Terug

Naar boven