Kwaliteitsscan geactualiseerd

Logotype Meesterlijk Publiceren

Onlangs hebben wij onze kwaliteitsscan geactualiseerd. Met onze kwaliteitsscan krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van je zelfontwikkelde lesmateriaal en kun je eenvoudig en gericht je lesmateriaal verbeteren.

Wat houdt onze kwaliteitsscan in?

De kwaliteitsscan van Meesterlijk Publiceren is een analyse van (een deel van) jouw lesmateriaal, waarbij wij verschillende belangrijke aspecten onder de loep nemen, zoals structuur, taalgebruik, didactiek, dekking van kerndoelen/eindtermen/werkprocessen, aansluiting bij de visie van de school, lay-out/vormgeving en gebruik van beeld en/of geluid. 

Van onze analyse ontvang je een rapport, met waar nodig concrete en eenvoudig uitvoerbare suggesties voor verbetering van je lesmateriaal.

Heb je interesse in onze kwaliteitsscan of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op, telefonisch via 06 40159611 of via ons contactformulier.

lesmateriaal ontwikkelen, leermiddelen ontwikkelen

 

Terug

Naar boven